Hitno potrebni kolačići

Neophodni su za rad web stranice.

Analitički kolačići

Kolačići Google Analytics pomažu nam identificirati korisničke potrebe i zahtjeve i poboljšati korisničko iskustvo.

Funkcionalni kolačići

Dopuštaju upotrebu usluga trećih strana i društvenih medija.

Oglašavački kolačići

Oglašavački kolačići dopustite nam da ciljamo marketing na temelju vaših interesa, proizvoda i usluga koje ste pregledali na našoj stranici, vaše povijesti pregledavanja i povijesti odnosa između vas i nas.

  • bazenska tehnika
botton kontaktirajte

KAIKOS d.o.o.

  • Odvojak industrijske 4
    10431 Novaki – Zagreb
  • besplatni tel:  0800 8789
  • tel:    01 349 86 05
  • tel:    01 349 84 80
  • mob: 099 8 063 064
  • mob: 099 25 46 909
  • e-pošta: #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#

 

Radno vrijeme:

pon-pet: 9.00 - 17.00doma | Sredstva za njegu vode | Dezinfekcija
Dezinfekcija
Brzotopive 20g tablete klora - 1 kg
Cijena: 14,90 €
Predviđena dostava: na skladištu
Količina:  


ili nazovi 0800 - 87 89


 
vracilo obroki

Opći opis

0751101TJ08 - Brzotopive 20g tablete klora - 1 kg

Brzotopive 20g tablete za dezinfekciju vode u bazenima.


Vrsta biocidnog pripravka 2 opis: Proizvod se smije upotrebljavati samo za namjene u skladu sa uputama. Brzotopive 20g tablete brzo se tope i odmah djeluju protiv gljivica i virusa te razgrađuju nečistoće i organske uzročnike mutne vode u bazenskoj vodi. Brzotopive 20g tablete ne sadrži vapnenac, pH neutralne i primjerene za sve tvrdoće vode. U vodi se potpuno rastope i ne uzrokuju taloge ili začepljenja filtra. 

Uputstva za upotrebu: Uvjet za učinkovito kloriranje je pH vrijednost između 7,4 - 7,4. To možemo postići s pomoću pH plusa i pH minusa.

Doziranje: Najbolje navečer poslije bazenske aktivnosti. Najbolje u dozirnom plivaču.

Prva upotreba i onda kasnije tjedno doziranje: 3 Brzotopive 20g tablete na 10 m3 vode.

Mutna voda: 10 Brzotopivih 20g tableta na 10m3 vode

Alge u bazenu: Najprije 10 Brzotopivih 20g tableta na 10m3 vode i poslije još 250 ml Algicida (najbolje sljedeći dan).

Sredstvo počinje djelovati odmah poslije doziranja. Dodatne informacije možete pronaći u sigurnosno-tehničkom listu. Budite oprezni sa sredstvima za dezinfekciju bazena. Prije upotrebe pročitajte uputstva.

Važne upute: za uspješno sprečavanje bijelih mrlja kod folijskih tj obojenih bazena najprije rastopite brzotopive 20g tablete u kanti vode. Klor - tablete ne bacajte direktno u bazen. Po dodatku klora kupajte se tek onda kada izmjerena količina klora padne ispod 3  g/L. Kod povećane upotrebe bazena, nevremena, povišenih temperatura ili nastanka skliskih taloga  potrebno je češće i do dva puta veće doziranje. Ne mješajte zajedno s ostalim proizvodima jer može doći do stvaranja opasnih plinova. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim. 

Upute za postupanje sa otpadom: P501 Odložiti sadržaj/spremnik na posebna odlagališta opasnog otpada. 

Upute za skladištenje: Izbjegavati bakar, legure i cink. Ne skladištiti sa kiselinama. Skladištiti na hladnom. Spremnike dobro zatvoriti. Skladištiti u dobro prozračenom prostoru.


Upozorenje:H302 Štetno ako se proguta. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.  P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik na posebna odlagališta opasnog otpada. - Dopunske oznake upozorenja EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. EUH206 Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).

Sadrži: Simklozen 63 g/100 g

KLASA Ministarstva zdravstva UP/1-543-04/19-05/59 ur broj 534-07-1-1-3/4-19-2


Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Mjere paketa: 10 x 10 x 20 cm
Težina paketa: 1,10 kg


Preporučujemo još...

pH - Minus granulat - 1,5 kg

Kiselinski granulat za spuštanje pH vrijednosti. ...

nazaj
natisni
baner
Radno vrijeme:
pon. - pet.: 9.00 -17.00


KAIKOS d.o.o.,
Odvojak industrijske 4
10431 Novaki – Zagreb

E-pošta:  #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#
e-novice
discover diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Osiguravamo Vam zadovoljstvo kupovinom naših proizvoda.  U suprotnom u roku 14 dana vratite proizvod, a mi vršimo povrat  vašeg novca.
bookbtn link