• bazenska tehnika
botton kontaktirajte

KAIKOS d.o.o.

  • Susedsko polje 45
    10000 Zagreb
  • besplatni tel:  0800 8789
  • tel:    01 349 86 05
  • tel:    01 349 87 05
  • tel:    01 349 84 80
  • mob: 099 8 063 064
  • mob: 099 25 46 909

 

Radno vrijeme:

pon-pet: 9.00 - 17.00doma | Sredstva za njegu vode | Dezinfekcija
Dezinfekcija
Klor granulat - 5 kg
Cijena: 239,99 Kn
Predviđena dostava: na skladištu
Količina:  


ili nazovi 0800 - 87 89


 
dostava vracilo obroki

Opći opis

0751205TJ02 - Klor granulat - 5 kg

Klorgranulat bez kalcija i brzo topiv, pH neutralan, sadrži cca 56% aktivnog kisika.

Opis: Proizvod se smije upotrebljavati samo za namjene u skladu sa opisom. Organski klorgranulat brzo se topi i djeluje odmah protiv gljivica i virusa te razgrađuje nečistoće i organske uzročnike mutne vode u bazenskoj vodi. Organski klor granulat ne sadrži kalcij, pH je neutralan te primjeren za sve tvrdoće vode. U vodi se potpuno rastopi, ne uzrokuje stvaranje taloga ili začepljenja filtra. 


Uputstva za upotrebu: Uvijet za učinkovito kloriranje je pH vrijednost  7,0 - 7,4 pomoću pH minusa ili pH plusa. Prva upotreba i onda kasnije tjedno doziranje 50 g Chlorgranulat organish na 10m3 vode. 


 Mutna voda: 200g organski klorgranulat na 10m3 vode. 


Alge u bazenu: Prvo dodati 200g organski klorgranulat i poslije još 600 ml Algicida na 10m3 vo


Sredstvo počinje djelovati odmah poslije doziranja.  Dodatne informacije možete pronaći u Sigurnosno-tehničkom listu. Budite oprezni sa sredstivma za dezinfekciju bazena. Prije upotrebe pročitajte upute.


Važne upute: Za uspješno spriječavanje bijelih mrlja kod folijskih tj obojenih bazena dodajte Organski klorgranulat u bazensku vodu preko odvoda (skimmera) ili ga prije u vodi rastopite. Ne sipajte ga direktno u bazen. Po dodatku klora kupajte se tek onda kada izmjerena količina klora padne ispod 3mg/L. Kod povećane upotrebe bazena, nevremena, povišenih temperatura ili nastanka skliskih bazenskih taloga potrebno je češće i do dva puta veće doziranje.


Ne miješajte s ostalim proizvodima, jer može doći do stvaranja opasnih plinova. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati dim.


Upute za postupanje s otpadom: Ostatke proizvoda ne bacajte skupa s kućnim otpadom u kontejere. Morate ih odnijeti na odgovarajuće, uređeno odlagalište opasnog otpada. Potpuno ispražnjena i očišćena ambalaža može se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Ambalaža je od polietilena i može se reciklirati.


Upozorenje: U kontaktu sa kiselinama otpušta se plin. Prouzrokuje opekline,  Vrlo otrovno za vodene organizme.

 

Savjeti za sigurnost: H302: Štetno ako se proguta. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335: Može nadražiti dišni sustav.H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH031: U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.  P102: Čuvati izvan dohvata djece. P261: Izbjegavati udisanje prašine. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301 + P312: AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće u koliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P405: Skladištiti pod ključem.

Sadrži: troklosen natrij, dihidrat 100 g/100 g

Mjere paketa: 20 x 20 x 23

Težina paketa: 5 kg


Preporučujemo još...
nazaj
natisni
baner
Radno vrijeme:
pon. - pet.: 9.00 -17.00


KAIKOS d.o.o.,
Susedsko polje 45, Zagreb

E-pošta:  #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#
e-novice
avto Besplatna dostava iznad
350 Kn
discover diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Osiguravamo Vam zadovoljstvo kupovinom naših proizvoda.  U suprotnom u roku 14 dana vratite proizvod, a mi vršimo povrat  vašeg novca.
bookbtn link