• bazenska tehnika
botton kontaktirajte

KAIKOS d.o.o.

  • Susedsko polje 45
    10000 Zagreb
  • besplatni tel:  0800 8789
  • tel:    01 349 86 05
  • tel:    01 349 87 05
  • tel:    01 349 84 80
  • mob: 099 8 063 064
  • mob: 099 25 46 909

 

Radno vrijeme:

pon-pet: 9.00 - 17.00doma | Sredstva za njegu vode | Dezinfekcija
Dezinfekcija
Sporotopive 200g tablete klora - 1 kg
Redovna cijena: 69,99 Kn
Popust -20%
Cijena: 55,99 Kn
Ušteda: 14,00 Kn
Predviđena dostava: na skladištu
Količina:  


ili nazovi 0800 - 87 89


 
dostava vracilo obroki

Opći opis

0752201TJ08 - Sporotopive 200g tablete klora - 1 kg

Sporotopive 200g tablete klora za dezinfekciju vode u bazenima

Vrsta biocidnog pripravka 2. Opis: Proizvod se smije upotrebljavati samo za namjene sukladne opisu. Sporotopive 200g tablete klora polako se tope i djeluju duže vrijem protiv bakterija, gljivica i virusa te razgrađuju nečistoće i organske uzročnike kalne vode u bazenskoj vodi. Sporotopive 200g tablete klora  primjerene su za sve tvrdoće vode. U vodi se potpuno rastope i ne uzrokuju taloge ili začepljenje filtra. 

Upute za uporebu: Uvijet za učinkovito kloriranje je pravilno uravnotežena pH vrijednost između 7,0 - 7,4 a to možemo postići pomoću pH plusa i pH minusa. Prije dodavanja tablete klora u bazensku vodu izvedite klorov šok s pomoću organskog klor granulata, pri tome podesite vrijednost klora na 0,3 - 0,6 mg/L. Zatim dodajte po 1 tabletu sporotopivih 200g tableta klora na 30 m3 vode u plivajući dozator. 

Kontrola: 1x na tjedan izmjerite vrijednost klora i po potrebi ga uravnotežite pomoću klor granulata. Za učinkovito dugotrajno kloriranje mora biti u plivajućem dozatoru uvijek najmanje 1 tableta Sporotopivu 200g tabletu klora.

Sredstvo počinje djelovati izravno poslije doziranja. Dodatne informacije možete pronaći u sigurnosno - tehničkom listu. Budite oprezni sa sredstvima za dezinfekciju bazena. Prije upotrebe pročitajte upute.

Kontrola: 1x na tjedan izmjerite vrijednost klora i po potrebi uravnotežite pomoću brzotopivog klor granulata. Vrijednost klora se mora kretati između 0,3 in 0,6 mg/l.

Proizvod počinje djelovati neposredno po doziranju. Kod pravilnog doziranja bazen odmah možete koristiti. Dodatne informacije možete potražiti u sigurnosnim uputama. Sa sredstvima za dezinfekciju bazena (biocidima) oprezno rukujte. Prije upotrebe pročitajte uputstva.

Važni naputci: Zbog opasnosti da ne dođe do izbjeljenim mrlja klortablete ne stavljajte direktno u bazen tj neka ne dođu u direktan kontakt sa materijalima koji reagiraju sa klorom. Rastopite ih samo u dozirajućem plivaču ili ih položite u odvod (skimmer). 

Dodatne informacije: Udio aktivnog klora je ca 90%. Ne mješajte zajedno s ostalim proizvodima, jer može doći do stvaranja opasnih plinova. U slučaju požara i/ili eksplozija ne udisati plin.

Upute za postupanje sa otpadom: Ostatke proizvoda ne odlagati zajedno s kućnim otpadom tj. u kontenjere. Predati ih na zbrinjavanje tvrtci ovlaštenoj za skupljanje opasnog otpada. Ambalažu osloboditi od ostataka proizvoda istresanjem te zbrinuti kao ambalažni otpad. 

Upute za skladištenje: Izbjegavati bakar, legure i cink. Ne skladištiti sa kiselinama. Skladištiti na hladnom. Spreminke dobro zatvoriti. Skladištiti u dobro prozračenom prostoru.

Upozorenje: U kontaktu sa kiselinama otpušta se plin. Prouzrokuje opekline,  Vrlo otrovno za vodene organizme.

Savjeti za sigurnost: (H302) Štetno ako se proguta. (H319) Uzrokuje jako nadraživanje oka. (H335) Može nadražiti dišni sustav. (H410) Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. (EUH031) U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P261: Izbjegavati udisanje prašine. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301 + P312: AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P405: Skladištiti pod ključem.

Sadrži: simklozen 95g/110gMjere paketa: 10 x 10 x 20 cm
Težina paketa: 1 kg

Preporučujemo još...

pH - Minus granulat - 1,5 kg

Kiselinski granulat za spuštanje pH vrijednosti. ...

nazaj
natisni
baner
Radno vrijeme:
pon. - pet.: 9.00 -17.00


KAIKOS d.o.o.,
Susedsko polje 45, Zagreb

E-pošta:  #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#
e-novice
avto Besplatna dostava iznad
350 Kn
diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Osiguravamo Vam zadovoljstvo kupovinom naših proizvoda.  U suprotnom u roku 14 dana vratite proizvod, a mi vršimo povrat  vašeg novca.
bookbtn link