Hitno potrebni kolačići

Neophodni su za rad web stranice.

Analitički kolačići

Kolačići Google Analytics pomažu nam identificirati korisničke potrebe i zahtjeve i poboljšati korisničko iskustvo.

Funkcionalni kolačići

Dopuštaju upotrebu usluga trećih strana i društvenih medija.

Oglašavački kolačići

Oglašavački kolačići dopustite nam da ciljamo marketing na temelju vaših interesa, proizvoda i usluga koje ste pregledali na našoj stranici, vaše povijesti pregledavanja i povijesti odnosa između vas i nas.

  • bazenska tehnika
botton kontaktirajte

KAIKOS d.o.o.

  • Odvojak industrijske 4
    10431 Novaki – Zagreb
  • besplatni tel:  0800 8789
  • tel:    01 349 86 05
  • tel:    01 349 84 80
  • mob: 099 8 063 064
  • mob: 099 25 46 909
  • e-pošta: #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#

 

Radno vrijeme:

pon-pet: 9.00 - 17.00doma | Sredstva za njegu vode | Dezinfekcija
Dezinfekcija
Sporotopive 200g tablete klora - 5 kg
Cijena: 54,90 €
Predviđena dostava: na skladištu
Količina:  


ili nazovi 0800 - 87 89


 
vracilo obroki

Opći opis

0752205 - Sporotopive 200g tablete klora - 5 kg

Sporotopive 200g tablete klora za dezinfekciju vode u bazenima

Vrsta biocidnog pripravka 2. Opis: Proizvod se smije upotrebljavati samo za namjene sukladne opisu. Sporotopive 200g tablete klora  polako se tope i djeluju duže vrijeme protiv bakterija, gljivica i virusa te razgrađuju nečistoće i organske uzročnike kalne vode u bazenskoj vodi.Sporotopive 200g tablete klora primjerene su za sve tvrdoće vode. U vodi se potpuno rastope i ne uzrokuju taloge ili začepljenje filtra. 

Upute za uporebu: Uvijet za učinkovito kloriranje je pravilno uravnotežena pH vrijednost između 7,0 - 7,4 a to možemo postići pomoću pH plusa i pH minusa. Prije dodavanja tablete klora u bazensku vodu izvedite klorov šok s pomoću organskog klor granulata, pri tome podesite vrijednost klora na 0,3 - 0,6 mg/L. Zatim dodajte po 1 tabletu sporotopivih 200g tablete klora na 30 m3 vode u plivajući dozator. 

Kontrola: 1x na tjedan izmjerite vrijednost klora i po potrebi ga uravnotežite pomoću klor granulata. Za učinkovito dugotrajno kloriranje mora biti u plivajućem dozatoru uvijek najmanje 1 tableta sporotopivih 200g tablete klora.

Sredstvo počinje djelovati izravno poslije doziranja. Dodatne informacije možete pronaći u sigurnosno - tehničkom listu. Budite oprezni sa sredstvima za dezinfekciju bazena. Prije upotrebe pročitajte upute.

Kontrola: 1x na tjedan izmjerite vrijednost klora i po potrebi uravnotežite pomoću brzotopivog klor granulata. Vrijednost klora se mora kretati između 0,3 in 0,6 mg/l.

Proizvod počinje djelovati neposredno po doziranju. Kod pravilnog doziranja bazen odmah možete koristiti. Dodatne informacije možete potražiti u sigurnosnim uputama. Sa sredstvima za dezinfekciju bazena (biocidima) oprezno rukujte. Prije upotrebe pročitajte uputstva.

Važni naputci: Zbog opasnosti da ne dođe do izbjeljenim mrlja klortablete ne stavljajte direktno u bazen tj neka ne dođu u direktan kontakt sa materijalima koji reagiraju sa klorom. Rastopite ih samo u dozirajućem plivaču ili ih položite u odvod (skimmer). 

Dodatne informacije: Udio aktivnog klora je ca 90%. Ne miješajte zajedno s ostalim proizvodima, jer može doći do stvaranja opasnih plinova. U slučaju požara i/ili eksplozija ne udisati plin.

Upute za postupanje sa otpadom: P501 Odložiti sadržaj/spremnik na posebna odlagališta opasnog otpada.

Upute za skladištenje: Izbjegavati bakar, legure i cink. Ne skladištiti sa kiselinama. Skladištiti na hladnom. Spremnike dobro zatvoriti. Skladištiti u dobro prozračenom prostoru.


Upozorenje:H302 Štetno ako se proguta. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. - Oznake obavijesti P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik na posebna odlagališta opasnog otpada. - Dopunske oznake upozorenja EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin. EUH206 Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor)

Sadrži: Simklozen 96g/100g

KLASA Ministarstva zdravstvaUP/1-543-04/19-05/52 ur broj 534-07-1-1-3/4-19-2.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Mjere paketa: 20 x 20 x 20 cm
Težina paketa: 5 kg

Preporučujemo još...

pH-Minus granulat - 7,5 kg

Kiselinski granulat za spuštanje pH vrijednosti. ...

nazaj
natisni
baner
Radno vrijeme:
pon. - pet.: 9.00 -17.00


KAIKOS d.o.o.,
Odvojak industrijske 4
10431 Novaki – Zagreb

E-pošta:  #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#
e-novice
discover diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Osiguravamo Vam zadovoljstvo kupovinom naših proizvoda.  U suprotnom u roku 14 dana vratite proizvod, a mi vršimo povrat  vašeg novca.
bookbtn link