• bazenska tehnika
botton kontaktirajte

KAIKOS d.o.o.

  • Susedsko polje 45
    10000 Zagreb
  • besplatni tel:  0800 8789
  • tel:    01 349 86 05
  • tel:    01 349 87 05
  • tel:    01 349 84 80
  • mob: 099 8 063 064
  • mob: 099 25 46 909

 

Radno vrijeme:

pon-pet: 9.00 - 17.00doma | Sredstva za njegu vode | Sredstva za čiščenje
Sredstva za čiščenje
Čistilo za bazen - 1L
Cijena: 49,99 Kn
Predviđena dostava: na skladištu
Količina:  


ili nazovi 0800 - 87 89


 
dostava vracilo obroki

Opći opis

0755001TJ08 - Čistilo za bazen 1L

Sredstvo za čišćenje bazena alkalno, topi masti.

ALKALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE BAZENA je nježno do materijala, otapa masnoću te je primjereno za generalno čišćenje i redovito održavanje zatvorenih i otvorenih kupališta. ALKALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE BAZENA otapa masnoću, vodeni kamenac i običnu prljavštinu. 

Područje upotrebe: Proizvod se smije upotrebljavati samo za namjene koje su navedene. 
(1L na 10 L vode) ili ga upotrebljavajte nerazrjeđenog. Za veći učinak upotrebljavjate toplu vodu. Poslije čišćenja temeljito isperite vodom.

Upute za postupanje sa otpadom: Ostatke proizvoda en odlažite zajedno sa kućanskim otpadom tj u kontejnere. Morate ih odnijeti na za to predviđeno mjesto. Ambalaža je od polietilena. Potpuno ispražnjenu i očišćenu ambalažu možete baciti zajedno s kućnim otpadom. Ambalaža se može reciklirati.

Sigurnosne upute: (H314) Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. (P102) Čuvati izvan dohvata djece. (P260) Ne udisati pare/aerosol. (P303 + P361 + P353) U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. (P305 + P351 + P338) U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. (P310) Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. (P405) Skladištiti pod ključem. (P501) Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Sadrži: Kalijev hidroksid. 

Mjere paketa: 8 x 8 x 24 cm
Težina: 1 kg

nazaj
natisni
baner
Radno vrijeme:
pon. - pet.: 9.00 -17.00


KAIKOS d.o.o.,
Susedsko polje 45, Zagreb

E-pošta:  #EM#696f646c4467677d6d6763393823667d#EM#
e-novice
avto Besplatna dostava iznad
350 Kn
discover diners 25
bottom Zadovoljstvo 100%

Osiguravamo Vam zadovoljstvo kupovinom naših proizvoda.  U suprotnom u roku 14 dana vratite proizvod, a mi vršimo povrat  vašeg novca.
bookbtn link